Helin Başak Uluslararası Sanat Festivali

12.12.2013 00:00:00

Sanatın, kendini geliştirme, yeteneklerini açığa çıkarma, paylaşarak çoğalma, etkileşerek dönüşme ve dönüştürmenin en önemli araçlarından biri olduğuna inanıyoruz. Buna karşın, sanatsal, kültürel olanakların kent merkezlerinde yoğunlaştığının ve elit bir kesimin elinde olduğunun farkındayız ve kentin varoş diye nitelendirilen kenar mahallelerinde yaşayan başta dezavantajlı çocukların, gençlerin ve kadınların ekonomik ve sosyal nedenlerle bu olanağa ulaşmalarının neredeyse imkânsız olduğunun bilincindeyiz.

İşte Helin Başak Uluslararası Sanat Festivalini bu nedenle düzenliyoruz. İlkini 2- 7 Eylül 2013 yılında düzenlediğimiz Helin Başak Uluslar arası Sanat Festivalini süreklileştirmeyi (gelenekselleştirmeyi) hedeflemekteyiz. Festival etkinliklerimizi, tam da yukarıda bahsettiğimiz nedenlerle, kent merkezinden uzak mekânlarının açık alanlarında  (park, cadde sokaklarında,  çeşitli dünya ülkelerinden gelen sanatçıların katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Böylece kentin gelir düzeyi düşük yerleşimlerinde içe kapalı bir yaşama mahkûm edilmeye çalışılan çocuk genç ve kadınlar farklı ülkelerin kültürleriyle tanışacak, bu ülkelerden gelen sanatçılarla yan yana olacaklar.

Aslında sadece yan yana olmakla da kalmayacaklar. Çünkü festival etkinliklerimiz, katılımcı bir ortamda, çocuk ve gençlerin sadece izleyici olarak değil, kendi sözlerini de söyleyebilecekleri, sanatsal etkinliklere dâhil olabilecekleri ve kolektif üretimde bulunabilecekleri şekilde düzenlenecek. Çocuklar, genç ve kadınlar, festival kapsamında, birçok ülkeden gelen sanatçılarla birlikte ortak çalışmalar yapma ve performanslar gerçekleştirme şansı elde edecekler.