II. HELİN BAŞAK ULUSLARARASI SANAT FESTİVALİ

23.7.2014 00:00:00

DÖNÜŞÜM” TEMASI İLE 2 – 7 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA BAŞLIYOR...

İnsanı huzursuz düşlerden uyandıran” ve uyandığında artık eskisi gibi olamayacağı “dönüşüm” sanat ve kültürle gerçekleşiyor. Kentten köye; zamandan belleğe; eylemden ürüne; atıktan üretime; sesten müziğe; sayıdan bilime; çizgiden resime; sözden masala; elden ritime; dinlenceden keyfe; çocuk ve gençten etkin ve özgür bireye “dönüşüm” sokakta, parkta, yolda...

Köyüne dönüş bir hayaldir zorunlu göçle gelene; ses bir notaya dönüşmeden önce bir fikirdir müzisyenin aklında; çöp henüz dönüşmemiştir bir masa lambasına; söz çıkmamıştır ağızdan dönüşsün bir masala; resim bir rengin içinde gizdi dönüşmeden tabloya; 2+2=4 dönüşüverdi bir mühendislik harikasına... Ve bir çocuk, bir başak tanesi onlarca çocuk, el, ses olup dönüştü festivale.

II. Helin Başak Uluslararası Sanat Festivali “Dönüşüm” temasıyla, Ataşehir Kent Konseyi işbirliği ile Ataşehir’in birçok park ve sokağında, şehri festivalin festivali şehrin bir parçası yaparak; çocuk ve gençlerin aktif bir biçimde katılımını sağlayarak çok çeşitli sanat ve kültür atölyeleri, müzik ve dans performansları, kültür ve beceri paylaşımları ile farklı ve yeni bir bakış açısı kazanmalarını; yetenek ve enerjilerini sanatın sınırsızlığı ve kültürün çeşitliliğiyle destekleyerek düşlerini ve düşüncelerini geliştirmeyi hedefliyor.  İnsanın (ve elbette çocuğun) en üstün değer olduğunu kabul ederek, sanatsal ve kültürel enstrümanlarla doğanın, toplumun, düşüncenin, düşün dönüşümüyle dünyayı değiştirebiliriz..

HELİN BAŞAK ULUSLARARASI SANAT FESTİVALİ

Başak Kültür ve Sanat Vakfı olarak 2002 yılından bu yana Ataşehir’de çocuk ve gençlerle sanatsal, kültürel ve eğitsel çalışmalar yapıyoruz. Hedef kitlemiz yoksul, yoksun ve dar gelirli aile çocukları ve dezavantajlı çocuklar, gençler ve genç kadınlardır (özellikle eğitimden kopmuş, sokağa düşme riski olan, sokakta çalışan, suça itilmiş ya da suça bulaşma riski olan çocuklar/gençler, zorunlu göç mağduru kadınlar). Hedef grubumuzdaki çocuk ve gençlerin sanata ulaşmaları ve yeteneklerinin farkına varmaları için onlara destek oluyoruz. Onların mevcut sorunlarını tespit etmek, görünür kılmak ve çözüm üretmek, çözüm kanallarını açmak için alan araştırmaları yapıyoruz. Elde ettiğimiz veriler ışığında çocuk, genç ve kadınların adil bir toplumda yaşama hakkından doğan fırsat eşitliğine dönük faaliyetler tasarlıyor, onları bu faaliyetlerin özneleri olarak görmeyi hedefliyoruz. 

Bu bağlamda 2013 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz “Helin Başak Uluslararası Sanat Festivali’nde olduğu gibi, bu yılda çocuğun en yüksek yararını ve katılım hakkını gözeten bir ortamda, “Dönüşüm” teması ile çocuk ve gençlerin sadece izleyici olarak değil, etkin ve aktif olarak kendi sözlerini söyleyecekleri, sanatsal etkinliklere dâhil olacakları ve kolektif üretimde bulunacakları festivalimizin ikincisini gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Hedef grubumuz, festival kapsamında gelen gruplarla birlikte ortak çalışmalar yapma ve performanslar gerçekleştirme şansı elde edecekler. Böylece sanatın dönüştürücü, çoğaltıcı işlevini yerine getireceğini umuyor ve hedefliyoruz.

Başak Kültür ve Sanat Vakfı